LHV Groupi III kvartali kasumiks kujunes 6,2 miljonit eurot

23.10.2018 8:11

Käesoleva aasta kolmanda kvartaliga teenis AS LHV Group konsolideeritult 6,2 miljonit eurot puhaskasumit. Panga kasumiks kujunes 4,4 miljonit eurot ja varahalduse kasumiks 2,1 miljonit eurot.

LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 15,9%. Võrreldes II kvartaliga vähenes grupi konsolideeritud kasum 3,9 miljoni euro võrra, kuna II kvartali tulemused sisaldasid Mokilizingase osaluse müügitulu ja suuremaid tulusid institutsionaalse panganduse tehingu nõustamisest. Võrreldes 2017. aasta III kvartaliga suurenes grupi puhaskasum 0,7 miljonit eurot. Laenude allahindluseid tehti III kvartalis mahus 1,9 miljonit eurot ning avansilist tulumaksu tasuti summas 0,5 miljonit eurot.

Grupi konsolideeritud netolaenuportfell kasvas kvartaliga 35 miljoni euro võrra (+5%; +11 miljonit eurot II kvartalis) 812 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid kvartaliga 95 miljoni euro võrra (+ 6%; -183 miljonit eurot II kvartalis) ja jõudsid 1638 miljoni euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 41 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 37 miljonit eurot (+3%; +40 miljonit eurot II kvartalis) ja jõudis 1204 miljoni euroni.

2018. aasta 9 kuuga teenis AS LHV Group kokku 20,5 miljonit eurot puhaskasumit. Pank teenis sellest 13,1 miljonit eurot ja varahaldus 4,9 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta 9 kuuga oli puhaskasum tänavu 5,1 miljonit eurot suurem.

Madis Toomsalu, LHV Groupi juhataja kommentaar tulemustele:
"Kolmas kvartal möödus klientide aktiivsuse ning meie enda toimeka tegutsemise tähe all tugevalt. Meie äri kasvab. Käesoleva aasta kolme kvartaliga on LHV-ga liitunud üle 20 000 uue pangakliendi. Kolmandas kvartalis jõudsid rekordini erinevad aktiivsuse näitajad, nagu palgalaekumised, varadega klientide ja maksete arv, kaartide kasutamine, kaardimaksete vastuvõtmine ning uute investeerimislepingute arv.

Groupi kolmanda kvartali 6,2 miljoni euro suurust kasumit mõjutasid positiivselt tehingute nõustamisega seotud tulud summas 0,7 miljonit eurot ja negatiivselt spetsiifilised allahindlused summas 1,2 miljonit eurot. Krediidiportfell püsib tugevana ning koos kasvavate mahtudega kasvab ka intressitulu, ehkki käesoleva aasta senist kasumit on mõjutanud ühe kliendiga seotud allahindlused.

Panga tegevustest tooksin välja Noortepanga pakkumise, millega tulime turule augusti lõpus. Samal ajal lansseeritud mikroinvesteerimine on lisaks noortele mõeldud ka teistele, kes soovivad vähese vaevaga investeerimisega algust teha ja raha koguda. Mikroinvesteerimise algus tõi uute investeerimislepingute osas hüppelise kasvu. Ühe olulise muudatusena võtsime kvartali lõpus kasutusele e-tuvastuse, mis võimaldab pangakonto avada internetipangas kodust lahkumata.

LHV panga finantseerimise struktuuri parandamiseks ja täiendamiseks sõlmisime lepingu Euroopa juhtiva hoiuste kaasamise platvormiga Raisin, mille kaudu asume hoiuseid kaasama nii Saksamaa kui ka Austria turult.

Finantsvahendajate suunal keskendume uute klientide leidmisele ning tooteportfelli täiendamisele. Finantsvahendajate huvi paindliku pangateenuse vastu on suur, uusi kliente lisandub pidevalt.

LHV juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 37 miljoni euro võrra, kuid II pensionisamba aktiivsete klientide arv vähenes kvartaliga 300 võrra.

Kvartali jooksul keskendusime rohkem ka LHV pikaajalisele strateegiale. Selle kohaselt on Eesti meie koduturg, keskendume siin parima pangateenuse ja pensionifondide tootluse pakkumisele. Soovime kõnetada kasvavat hulka kliente, kellele läheks korda Eesti kapitali olulisuse suurendamine kohalike finantsteenuste pakkumisel. Proovime oma äri teha nii, et järjest suurem efektiivsus väljenduks langevas kulu-tulu suhtarvus ning aktsionärile oleks tagatud 20% suurune maksude-eelne omakapitali tootlus. Teisalt otsime Eesti kõrval äri ka välisturgudel ning oleme kujunenud finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks. Ühendkuningriigi suunal oleme teinud tugeva alguse, meie senine tegevus on jõudnud kasumisse.

Pikaajalise majanduse väljavaate puhul teeb meile suurimat muret erinev liikumiskiirus Euroopa erinevates regioonides ning stagnatsiooni tekitav ülereguleerimine. Turumajanduse põhitõe kohaselt pole tulu ilma riskita, seega süvenev riskide võtmise keelamine ja bürokratiseerumine vähendab ka potentsiaalset arengut ja tulusid. Mure ainult süveneb, kui USA ja Hiina arengud Euroopa omadest kiiremad on. Paariaastasele perioodile keskendudes on siiski peamiseks stsenaariumiks euroala majanduse kasvamine paari protsendi võrra aastas. LHV kasvutrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Krediiditurg on püsinud tugevana. Peamiste riskidena saab välja tuua suure sõltuvuse väliskeskkonnast, pigem madalad erasektori investeeringud ning tööjõupuuduse."

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV korraldab kvartali tulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 23. oktoobril algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/517. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 380 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab ligi 154 000 klienti. LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.