LHV Group pakub uusi allutatud võlakirju

30.10.2018 9:01

AS LHV Group teatas võlakirjaprogrammi raames uute allutatud võlakirjade avalikust pakkumisest, mis algab 14. novembril. LHV kaasab täiendavaid omavahendeid ärimahtude kasvu tarvis või vajadusel olemasolevate võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks.

LHV pakub avalikult kuni 16 000 allutatud võlakirja hinnaga 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ning lunastustähtajaga 28. november 2028. 16 miljoni eurost emissiooni mahtu on ülemärkimise korral LHV-l võimalik suurendada 4 miljoni euro võrra.

Loe lähemalt: investor.lhv.ee/emissioon
Pakkumise teade

Allutatud võlakirjade emissioon:

  • märkimisperiood: 14. november 2018 kell 10.00 kuni 27. november 2018 kell 16.00;
  • emissiooni maht: 16 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on seda võimalik suurendada kuni 20 miljoni euroni;
  • võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot nagu ka hind avalikul pakkumisel;
  • intress: 6% aastas, intressimakseid tehakse kord kvartalis;
  • võlakirjad plaanitakse emiteerida 3. detsembril ja noteerida Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas). Võlakirjad saavad olema vabalt kaubeldavad;
  • lunastustähtaeg: 28. november 2028. LHV-l on õigus Finantsinspektsiooni nõusolekul lunastada võlakirjad osaliselt või täielikult enne tähtaega pärast viie aasta möödumist emissiooni algustähtpäevast;
  • võlakirjade avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis ja emissioonil saavad võlakirju märkida kõik Eesti eraisikutest investorid ja ettevõtted, kes on mõne Eesti panga kliendid ja omavad väärtpaberite keskdepositooriumi väärtpaberikontot;
  • võlakirjad on tagamata ja allutatud. Allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete täielikku rahuldamist. Nõuete rahuldamise järjekorras jäävad allutatud võlakirjade omanikest tahapoole ainult LHV aktsionärid.

Emissioon on varasemalt heaks kiidetud võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.

LHV on suure läbipaistvusega litsentsitud finantsinstitutsioon ja Eesti suurim kodumaine kapitalipakkuja. Eesti inimesed hoiavad LHV-s üle 4 miljardi euro finantsvarasid. LHV Pank on kasvanud Eesti neljandaks pangaks ja LHV Varahaldus kasvatab pensionifondide vara, mis on mahult Eestis teisel kohal. LHV pangateenuseid kasutab ligi 154 000 klienti ja LHV pensionifondidel on ligi 178 000 klienti. LHV-s töötab üle 380 inimese ja LHV omanikeks on üle 5500 Eesti investori.

Avaliku ettevõttena avaldab LHV kuutulemusi ja kvartaliaruandeid, mis annavad üksikasjaliku ülevaate LHV äritegevusest ja sellega kaasnevatest riskidest. LHV on ainuke Balti börsil noteeritud ettevõte, kes avaldab pikaajalisi finantsprognoose. LHV eesmärk on saada parimate investorsuhetega ettevõtteks Nasdaqi Tallinna börsil.

LHV põhiprospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused ning esimese pakkumise lõplikud tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda põhiprospekti ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.