Mida kujutavad endast LHV aktsiate märkimise eesõigused? - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Mida kujutavad endast LHV aktsiate märkimise eesõigused?

Martin Uutman

23.08.2019 15:07

LHV

Kui börsifirma korraldab uute aktsiate emissiooni, siis tihtipeale annab ta olemasolevatele aktsionäridele õiguse märkida uusi aktsiaid eelisjärjekorras ja üldjuhul turuhinnast odavamalt. Selline praktika pakub aktsionäridele võimaluse suurendada osalust ettevõttes enne, kui uued aktsiad lastakse vabale kauplemisele.

Vaatame lähemalt, mida saab teha LHV aktsiate märkimise eesõigustega.

LHV Groupi üldkoosolek otsustas suurendada 2019. aasta septembris aktsiakapitali 2 200 000 euro võrra ja teha seda 2 200 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Aktsiate märkimishind 11,5 eurot koosneb 1 euro suurusest nimiväärtusest ja 10,5 euro suurusest ülekursist.

LHV Groupi praegustel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kahe nädala jooksul alates aktsiate märkimise algusest.

Kuidas märkimise eesõigusi jaotatakse?

Iga praeguse aktsionäri omandis oleva 12 aktsia kohta antakse talle üks märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vaja ühte märkimise eesõigust. Kogus, mille üks aktsionär saab, on proportsionaalne tema osalusega ettevõttes.

Kogu märkimise eesõiguste arv, mis jagatakse, oleneb emiteeritavate aktsiate arvust.

 • LHV Groupil on praegu 26 254 079 aktsiat.
 • Üldkoosolek otsustas emiteerida 2,2 miljonit lisaaktsiat.
 • Kuidas kujuneb antavate märkimise eesõiguste arv? 2,2 miljonit uut aktsiat moodustab senisest 26 miljonist aktsiast umbes 0,08.
  • 2,2 ÷ 26 ≈ 0,08
  • Seega saab aktsionär ühe märkimise eesõiguse oma senise 12 aktsia kohta, sest 0,08 korrutatud 12-ga on umbes võrdne ühega.
   • 0,08 × 12 = 0,96 ≈ 1

Kui aktsionäril on praegu näiteks

 • 1200 aktsiat, saab ta 100 märkimise eesõigust (1200 ÷ 12 = 100);
 • 105 aktsiat, saab ta 9 märkimise eesõigust (105 ÷ 12 = 8,75 ≈ 9);
 • 99 aktsiat, saab ta 8 märkimise eesõigust (99 ÷ 12 = 8,25 ≈ 8);
 • 12 aktsiat, saab ta ühe märkimise eesõiguse;
 • alla 12 aktsia, saab ta ühe märkimise eesõiguse, kuna LHV on otsustanud, et ühest väiksemad murdarvud ümardatakse üheks.

Märkimise eesõigustega ei kaasne märkimiskohustust

Märkimise eesõiguste omanikul on kolm võimalust, mida nendega teha: kasutada eesõigusi aktsiate märkimiseks, müüa eesõigused börsil maha või teha mitte midagi. Loomulikult on tal võimalus ka märkimise eesõigusi juurde osta.

Kõige halvem on aktsionäril mitte midagi teha. Kui ta ei kasuta oma märkimise eesõigusi, jääb LHV-l osa kapitali kaasamata, mis on halb ettevõttele ja ei ole kasulik ka praegustele aktsionäridele.

Märkimise eesõigusi võivad osta ka mitteaktsionärid, et sel viisil tagada endale märgitud aktsiate saamine.

Märkimise eesõigustega kauplemine

Aktsiate märkimise eesõigustega on võimalik kaubelda 11.–23. septembrini 2019. LHV interneti- ja mobiilipangas on see teenustasuta.

Kui investoril ei ole praegu aktsiate märkimise eesõigusi, aga ta soovib märgitud aktsiad täies ulatuses kätte saada, tuleks tal arvestada arveldustsüklit ja osta eesõigused hiljemalt 23. septembril. Eesõiguste hinna kujundab börsil nõudlus ja pakkumine. Teoreetiliselt võiks hinnaks kujuneda aktsia turu- ja märkimishinna vahe, mida mõjutab ka aja- ja likviidsuspreemia.

Märkimise eesõiguste ost ja müük käib LHV internetipangas samamoodi, nagu seal kaubeldakse aktsiatega: vali menüüst „Aktsiate ost-müük“, kirjuta sümbolilahtrisse märkimisõiguste sümbol (täpsustamisel) ning määra soovitud kogus ja hind nagu tavaliselt. Kui leidub sobiv ostja või müüja, toimub tehing ning uus omanik saab kasutada aktsiate märkimise eesõigust.

Aktsiate märkimine

LHV aktsiaid märgitakse 11.–25. septembrini 2019. LHV Panga kliendile on see ilma teenustasuta.

Aktsiate märkimise korralduse saab edastada LHV internetipanga jaotises „Raha kasvatamine“ -> „Väärtpaberite märkimine“. LHV mobiilipangas pole võimalik aktsiaid märkida.

Investor võib esitada märkimiskorralduse ka suuremale kogusele aktsiatele kui sellele, millele tal on eesõigus. LHV Group tagab talle märkimise eesõiguste ulatuses märgitava koguse aktsiaid. Juhul kui kõik märkimise eesõiguste omanikud aktsiaid ei märgi, jagatakse enam märgitud osa aktsiad proportsionaalselt nende investorite vahel, kes on märkinud eesõigustest rohkem aktsiaid.

NB! Ilma märkimise eesõiguseta aktsiaid märkivate investorite märkimiskorraldusi ei täideta.

Näiteks oletame, et aktsionäril A on 200 märkimise eesõigust, kuid ta on esitanud korralduse 300 aktsia märkimiseks. Talle tagatakse 200 aktsia omandamine. Ülejäänud 100 aktsiaga osaleb ta proportsionaalses jaotuses.

Martin Uutman on LHV maaklertegevuse praktikant.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.

Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.

Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses. ning ei kujuta endast LHV Groupi aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate ostmiseks. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis. AS LHV Group plaanib prospekti avalikustada pärast selle heakskiitmist Finantsinspektsiooni poolt aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval 11. septembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval ning investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Peale avaldamist on prospekt kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee ja investor.lhv.ee. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis. Finantsinspektsiooni poolt prospekti registreerimine ei ole käsitletav pakutavate väärtpaberite soovitamisena.
Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon