Tulevik kuulub soojuspumpadele - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Tulevik kuulub soojuspumpadele

Erko Rebane

01.02.2023 11:15

iStockphoto

Riikide pikaajalised süsinikuneutraalsuse saavutamise eesmärgid tähendavad vajadust hakata fossiilsete energiakandjate asemel kasutama rohkem taastuvatest allikatest loodud elektrienergiat. Kuna lõviosa hoonetest kasutab praegu kütmiseks fossiilseid kütuseid, eeskätt maagaasi, võiks üks mugavamaid viise süsteemi vahetuseks olla soojuspump, mis ühest küljest aitab vähendada heitgaase, kuid tuua allapoole ka kütmisega seotud kulusid.

Hoonete kütmisest paiskub aastas õhku 4 gigatonni süsinikdioksiidi, moodustades 10% maailma koguemissioonist.  Kuuendik maagaasi aastasest tarbimisest kulub maailmas hoonete kütmiseks, küündides Euroopa Liidus koguni kolmandikuni. Kuna täna turul olevad soojuspumbad on maagaasiga töötavatest boileritest 3-5x energiaefektiivsemad, võiks soojuspumpadele üleminek olla võtmeks jätkusuutlikuma ja energiajulgeoleku seisukohast kindlama kütmiselahenduse tagamisele.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) kohaselt kasvas 2021. aastal soojuspumpade turg üleilmselt 15%, näidates suurimat hüpet Euroopas, kus kasvuks registreeriti 2020. aasta baasil 35%. Paigaldatud soojuspumpade koguvõimsus jõudis sellega 1000 gigavatini, mis moodustas siiski vaid 10% hoonete küttevajadusest. Suurem on soojuspumpade roll külmemates kliimades, kui näiteks Norras moodustab nende võimekus 60% hoonete energiavajadusest ning Soomes ja Rootsis 40%.

Tänu riikide rohepöörde plaanidele usub IEA, et 2030. aastaks suureneb soojuspumpade üleilmne võimekus 2100 gigavatini (joonisel on see märgitud valitsuste välja kuulutatud programmide stsenaariumina ehk STEPS), moodustades siis 14% hoonete küttevajadusest. Alumisel joonisel toodud APS stsenaariumis (Announced Pledges Scenario) peaks 2030. aastaks võimsus kasvama 2600 gigavatini, et riigid oma välja käidud süsinikuneutraalsuse eesmärke suudaksid saavutada.

Allikas: Rahvusvaheline Energiaagentuur

Kui 2030. aastaks suudaksid soojuspumbad katta hoonete küttevajadusest tänase 10% asemel 20%, aitaks see koos hoonete energiatõhususe parandamisega vähendada ruumide ja vee soojendamiseks kasutatavate fossiilsete kütuste mahtu 29% (u pool sellest tuleneks soojuspumbast ja ülejäänud energiaefektiivsusest). Tagajärjena kasvab elektri tootmise vajadus, ent see ei suurenda IEA hinnangul fossiilsete energiaallikate kasutust, sest esiteks on soojuspumbad efektiivsemad ja teiseks näevad riikide pikaajalised süsinikuneutraalsuse eesmärgid energia tootmisel ette 2030. aastaks fossiilsete kütuste kasutamise vähendamist ligi viiendiku võrra.

Üleminek soojuspumpadele vähendaks hoonete süsiniku jalajälge. Täpsemalt usub IEA oma APS stsenaariumis, et hoonete ruumide ja vee soojendamisega seotud CO2 emissioon väheneb 2030. aastaks rohkem kui veerandi ehk 1,2 gigatonni võrra. Ligikaudu 500 miljoni tonni (39%) võrra alaneks see soojuspumpade arvelt ja ülejäänud tuleneks energiaefektiivsusest.

Allikas: Rahvusvaheline Energiaagentuur

Kõik see eeldaks mõistagi suuri investeeringuid nii eramute kui ka kommertshoonete omanikelt. Kui 2021. aastal investeeriti soojuspumpadesse üleilmselt veidi üle 100 miljardi dollari, siis valitsuste kliimaeesmärkide saavutamiseks peab see Rahvusvaheise Energiaagentuuri kohaselt kasvama 2030. aastaks kolm korda 350 miljardi dollarini aastas.

Riigid on soojuspumpade ostmist toetamas erinevate meetmetega. Euroopa Liidus on selleks RePowerEU plaan, mille raames tahetakse liikmesriikides paigaldada 2022-2030 perioodil 30 miljonit täiendavat soojuspumpa. Arvestades seda, et 2021. aastal müüdi Euroopas u 2 miljonit soojuspumpa, peaks nende paigaldamise kasvutempo tõusma 2025. aastaks 4 miljonile ja 2030. aastaks ligi 7 miljonile.

Ühendriikides pakutakse toetusi Inflation Reduction Act raames, Jaapanis kiirendab nende kasutuselevõttu Green Transformation kava. Suurbritannia valitsus soovib, et 2028. aastaks paigaldataks hoonetele 600 tuhat soojuspumpa aastas, mis oleks 15x kasv võrreldes 2021. aastaga, kui paigaldati 40 tuhat. See pani näiteks riigi suurima majade ehitaja Redrow hiljaaegu vastu võtma otsuse, et alates tänavu jaanuarist paigaldatakse soojuspump uuele arendusele juba standardlahendusena.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon