LHV Pensionifond Eesti ja LHV Pensionifond L ühinevad

LHV

11.02.2020 15:07

3. veebruaril 2020 andis Finantsinspektsioon juhatuse otsusega nr 4.1-1/15 loa LHV Pensionifond Eesti ühinemiseks LHV Pensionifondiga L.

Ühinemine leiab aset 2. septembril 2020, mil LHV Pensionifond Eesti lõpetab oma tegevuse ja kõik tema varad ja kohustused lähevad üle LHV Pensionifondile L ilma likvideerimismenetluseta.

Fondivalitseja hinnangul on ühinemine mõlema fondi osakuomanike parimates huvides. LHV Pensionifond L on LHV Pensionifond Eesti järel suuruselt teine Eesti suunaliste investeeringute osakaaluga pensionifond Eestis.

Mõlema fondi osakuomanikel, kes ei soovi ühinemises osaleda, on võimalus oma osakud enne ühinemise lõpule viimist vahetada teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu vastavalt fondi tingimustele ja prospektile. Selleks, et ühinemises mitte osaleda, tuleb osakute vahetamise avaldus esitada hiljemalt 31. juulil 2020. a

Ühinemise teave LHV Pensionifond Eesti kliendile

Ühinemise teave LHV Pensionifondi L kliendile

Investeerimispoliitikate võrdlus

LHV Pensionifondi L põhiteabe dokument

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Fondide osakute väärtused võivad nii kasvada kui kahaneda ja fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.