Maksude deklareerimine: investeerimis- ja tavakonto süsteem - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Maksude deklareerimine: investeerimis- ja tavakonto süsteem

Raido Tõnisson

11.02.2021 08:11

Shutterstock

Ajal, mil turgudel on üksikaktsiate kõrval populaarsemaks muutunud ka paljud teised instrumendid ja tooted, nagu Bitcoin, Kasvukonto, võlakirjad ja võimenduslaen, võib nendelt teenitud tulude deklareerimine tekitada investorile üksjagu küsimusi.

Nii tava- kui ka investeerimiskonto süsteemil on oma eripärad, mistõttu soovitame need enne maksudeklaratsiooni täitmist endale meelde tuletada.

Investeerimiskonto süsteem

2011. aastal loodi nn tavasüsteemi kõrvale investeerimiskonto süsteem, mis on pealtnäha tavaline arvelduskonto. Investeerimiskonto võib samal ajal olla nii tavaline väärtpaberikonto, LHV Traderi ja Brokeri kontod, Kasvukonto kui ka portfellihalduse konto.

Et hoida tulude deklareerimise keeruline protsess võimalikult lihtsana, ei ole investeerimiskontot soovitatav kasutada enda igapäevaste arvelduste tegemiseks. Investeerimiskonto süsteemi kasutades ei pea deklareerima mitte väärtpaberitehinguid, vaid rahalisi sisse- ja väljamakseid.

Investeerimiskonto kasutuselevõtust tuleb Maksu- ja Tolliametit teavitada siis, kui täidetakse tuludeklaratsioon investeerimiskonto kasutuselevõtu aasta kohta. Edaspidi tuleb investeerimiskonto deklaratsioon täita igal aastal ka siis, kui sisse- ega väljamakseid ei tehtud.

Investeerimiskonto süsteem võimaldab lükata finantsvaraga tehtud tehingutest teenitud tulu edasi kuni tulu väljavõtmiseni, ent ei vabasta see lõplikult maksukohustusest. Investeerimiskonto puhul saabub maksukohustus siis, kui kontolt tehtud väljamaksed ületavad sissemakseid.

Näiteks kui kanda aasta alguses kontole 1000 eurot, saada investeeringutelt aasta jooksul 200 eurot kasumit ja kanda aasta lõpus kontolt välja 1100 eurot, tuleb konto sissemaksena deklareerida 1000 eurot ja väljamaksena 1100 eurot ning maksta tulumaksu 100 eurolt. Seejuures ei pea väärtpaberitehinguid eraldi deklareerima, piisab rahakannete kajastamisest. Kontole jääb alles 100 eurot, mida saab kasutada järgmiste investeeringute jaoks, kuid tuleb arvestada, et selle väljakandmise korral tuleb maksta tulumaksu kogu summalt.

Finantsvara on avalikult pakutav väärtpaber. Need on nii väärtpaberiturul ja alternatiivturul kaubeldavad väärtpaberid (aktsiad, optsioonid, futuurid), avalikult pakutavad investeerimisfondi osakud, tuletisinstrumendid, mille alusvara on börsil noteeritud väärtpaber, lühiajaline võlaväärtpaber kui ka hoius. Tehingud finantsvaraga on investeerimiskonto süsteemis maksuneutraalsed ja seetõttu ei pea neid deklareerima. Kui eraisik saab tulu kauplemisest, ostes, müües või vahetades virtuaalvaluutat (näiteks Bitcoini) teise virtuaalse või tavavaluuta vastu, tuleb tal saadud tulu näidata tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 või 8.3 (kasu muu vara võõrandamisest).

Finantsvara ei ole II ja III pensionisamba osakud, börsil noteerimata aktsiad ja võlakirjad, osaühingu osad ja samaliigilised väärtpaberid ning kinnisvara. Ka virtuaalvaluutat ei saa käsitada investeerimiskonto süsteemis finantsvarana, mistõttu ei saa selle kauplemisest saadud tulu maksustamist edasi lükata.

Saadud dividendidelt tulumaksu tasumist edasi lükata ei saa, sest üldjuhul peetakse dividendimaksetelt tulumaks kinni väljamakse tegija riigi seaduste alusel olenemata sellest, kas kasutada deklareerimisel investeerimiskonto süsteemi või mitte.

Kui oled investeerimiskontole saanud välisaktsiate dividende, millelt ei ole tulumaks kinni peetud (nt Läti aktsiate või Kasvukonto fondiosakute puhul), saad maksukohustuse edasi lükata. (Loe lähemalt: välisaktsiate dividendide deklareerimine investeerimiskonto süsteemis)

Investeerimiskonto aruande saad edastada Maksu- ja Tolliametile LHV internetipanga jaotises „Varad ja kohustused“ → „Investeerimiskonto aruanne“.

Kui oled kõik andmed üle kontrollinud, siis edasta need Maksu- ja Tolliametile, vajutades nuppu „Saada EMTA-sse“.

Andmed jõuavad Maksu- ja Tolliametisse hiljemalt järgmisel päeval. Seejärel kanna need e-maksuametis enda tuludeklaratsioonile. Vali jaotis „Tutvun MTA andmetega“ ja vajuta nupule „Kanna andmed deklaratsioonile“.

Lisaks tuleb Maksu- ja Tolliametile käsitsi deklareerida aastatulu arvestuse jaoks saadud välisdividendid.

Samuti pea meeles, et kui oled aasta jooksul võõrandanud Balti väärtpabereid, siis see info jõuab Maksu- ja Tolliametisse automaatselt ning ilmub sinu eeltäidetud tuludeklaratsiooni tabelisse 6.1.

Investeerimiskonto süsteemis soetatud Balti väärtpaberite puhul tuleb sul enne tuludeklaratsiooni kinnitamist need eeltäidetud kanded tabelist 6.1 või 8.2 kustutada ning kajastada investeerimiskonto süsteemi maksustamispõhimõtteid järgides ainult rahalised sisse- ja väljamaksed tuludeklaratsiooni tabelis 6.5.

Võimendusega investeerimiskonto puhul, kus on näiteks 5000 eurot ja finantsvara ostuks kasutatakse 10 000 eurot (puudujääv 5000 eurot laenatakse LHV-lt), tuleb LHV antud 5000 euro suurune laen märkida sissemaksena. Hiljem tuleb see 5000 eurot, mis LHV-le tagastatakse, märkida väljamaksena (sh võimenduslaenu intressid). Neid kandeid LHV investeerimiskonto süsteemis ei kajastata – nende üle tuleb ise arvet pidada.

Investeerimiskonto puhul ongi põhiline tunda kolme mõistet:

1) finantsvara – instrumendid, mille puhul saab tulumaksu edasi lükata,

2) sissemakse – raha või vara kandmine investeerimiskontole,

3) väljamakse – raha või vara kandmine investeerimiskontolt välja.

Tavasüsteem

Tavasüsteemi puhul on samuti tegu tavalise arvelduskontoga. Kui investeerimiskontol tuleb deklareerida kõik rahakanded, siis tavasüsteemi kasutades peab deklareerima kõik kasumiga lõppenud väärtpaberitehingud, tulumaks aga tuleb tasuda maksustamisperioodile järgneval aastal.

Tulumaksukohustus tekib seega alles siis, kui oled saanud kõigi müügitehingute lõpptulemusena kasumit. Kui kokkuvõttes oled aasta jooksul saanud kahjumit, võid selle järgmisse aastasse edasi kanda, et tasaarveldada tuleviku tulusid.

Realiseeritud tulust võid tavasüsteemi järgi maha arvutada teenustasud, kuid haldustasusid maha arvestada ei tohi (kehtib ka investeerimiskonto puhul).

Tehingud tuleb tuludeklaratsiooni kanda käsitsi (loe lähemalt).

Soovi korral võid selleks kasutada LHV internetipanga teenust „Maksuaruanne“, kuhu oleme koondanud kõik LHV Pangale teada olevad andmed sinu Eesti ja välismaa väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitelt saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta. Need esita Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni tabelites 5.1, 6.1, 8.1, 8.2 ja 8.8.

LHV Brokeris tehtud tehinguid maksuaruandes ei kajastata - need leiad oma LHV Broker kauplemisplatvormist. Samuti ei sisaldu LHV Maksuaruandes Eesti äriühingult saadud dividendid, kuna need andmed ilmuvad sinu eeltäidetud tuludeklaratsioonis automaatselt.

Kui oled saanud väärtpaberitega seotud tulu mujalt kui LHV investeerimisteenuseid kasutades (nt ühisrahastusplatvormidelt), siis tuleb sul need andmed lisada oma tuludeklaratsioonile käsitsi.

Peale maksuaruande on LHV kliendil võimalik saada sama ajavahemiku kohta realiseeritud tulu/kulu aruanne. Selles on üksikasjalikum info tehingute kohta (valuuta, soetamisel makstud teenustasu, valuutakursid).

Kui klõpsad LHV internetipanga maksuaruandes või realiseeritud tulu/kulu aruandes väärtpaberi sümbolile, saad üksikasjaliku väljavõtte tehingutest, mis on tehtud selle väärtpaberipositsiooni soetamiseks. See on väärtpaberitehingute aruanne, millest on abi soetusmaksumuse arvutamisel või kontrollimisel, eriti juhul, kui peale soetamist on toimunud splitt (näiteks Tesla aktsia splitt eelmisel aastal) või muu korporatiivne toiming (ühinemine, jagunemine jne).

Kokkuvõttes koosneb tavasüsteemis tulude deklareerimine neljast sammust.

1. Kontrolli LHV maksuaruande andmete õigsust.

2. Kopeeri maksuaruandest andmed tuludeklaratsiooni tabelitesse 5.1, 6.1, 8.1, 8.2 ja 8.8.

3. Esita deklaratsioon.

4. Ole valmis esitama Maksu- ja Tolliameti nõudmisel lisatõendit.

Tavasüsteem sobib rohkem kauplejale, kes kasutab instrumente, mida ei ole võimalik investeerimiskontosse kaasata, ning investorile, kes eelistab lihtsust ja kiirust.

Lühidalt on tava- ja investeerimiskonto süsteemil järgmised erinevused.

* Loe, millisel juhul saab tehingutasud deklareerida investeerimiskonto sissemaksena.

Oma teadmiste täiendamiseks maksuküsimustes osale ka meie 16. veebruaril toimuval investeerimiskooli veebiseminaril „Investeeringute maksustamine eraisikutele“.
Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon