Mida kujutavad endast LHV aktsiate märkimise eesõigused? - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Mida kujutavad endast LHV aktsiate märkimise eesõigused?

Jens Veende

16.09.2021 08:42

LHV

Kui börsifirma korraldab uute aktsiate emissiooni, siis tihtipeale annab ta olemasolevatele aktsionäridele õiguse märkida uusi aktsiaid eelisjärjekorras ja üldjuhul turuhinnast odavamalt. Selline praktika pakub aktsionäridele võimaluse suurendada osalust ettevõttes enne, kui uued aktsiad lastakse vabale kauplemisele. Vaatame lähemalt, mida saab teha LHV aktsiate märkimise eesõigustega.

LHV Groupi üldkoosolek otsustas suurendada 2021. aasta septembris aktsiakapitali 25 339 996 euro võrra (nominaalväärtuse ja ülekursi summa) ja teha seda 745 294 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Aktsiate märkimishind 34 eurot koosneb 1 euro suurusest nimiväärtusest ja 33 euro suurusest ülekursist.

LHV Groupi praegustel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus kahe nädala jooksul alates aktsiate märkimise algusest.

Märkimise eesõiguse omamine või ostmine ei tähenda märkimist!

Kõige olulisem on eesõigustega toimetamisel silmas pidada tõsiasja, et soovi korral uusi aktsiaid märkida tuleb kindlasti esitada ka märkimiskorraldus. Muidu aeguvad õigused väärtusetuna. Kes uusi aktsiaid märkida ei soovi võib õigused müüa börsil.

Kuidas märkimise eesõigusi jaotatakse?

Iga praeguse aktsionäri omandis oleva 40 aktsia kohta antakse talle üks märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vaja ühte märkimise eesõigust. Kogus, mille üks aktsionär saab, on proportsionaalne tema osalusega ettevõttes. Kui aktsionäril on praegu näiteks:

  • 1000 aktsiat, saab ta 25 märkimise eesõigust (1000 ÷ 40 = 25);
  • 121 aktsiat, saab ta 3 märkimise eesõigust (121 ÷ 40 = 3,025 ≈ 3);
  • 79 aktsiat, saab ta 2 märkimise eesõiguse (79 ÷ 40 = 1,975 ≈ 2);
  • alla 40 aktsia, saab ta ühe märkimise eesõiguse, kuna LHV on otsustanud, et ühest väiksemad murdarvud ümardatakse üheks.

Märkimise eesõigustega ei kaasne märkimiskohustust

Märkimise eesõiguste omanikul on kolm võimalust, mida nendega teha: kasutada eesõigusi aktsiate märkimiseks, müüa eesõigused börsil maha või teha mitte midagi. Loomulikult on tal võimalus ka märkimise eesõigusi juurde osta.

Kõige halvem on aktsionäril mitte midagi teha. Kui ta ei kasuta oma märkimise eesõigusi, jääb LHV-l osa kapitali kaasamata, mis on halb ettevõttele ja ei ole kasulik ka praegustele aktsionäridele.

Märkimise eesõigusi võivad osta ka mitteaktsionärid, et sel viisil tagada endale märgitud aktsiate saamine.

Märkimise eesõigustega kauplemine

Aktsiate märkimise eesõigustega on võimalik kaubelda 15.–27. septembril 2021. LHV mobiili- ja internetipangas on see teenustasuta.

Kui investoril ei ole praegu aktsiate märkimise eesõigusi, aga ta soovib märgitud aktsiad täies ulatuses kätte saada, tuleks tal arvestada arveldustsüklit ja osta eesõigused hiljemalt 27. septembril. Eesõiguste hinna kujundab börsil nõudlus ja pakkumine. Teoreetiliselt võiks hinnaks kujuneda aktsia turu- ja märkimishinna vahe, mida mõjutab ka aja- ja likviidsuspreemia.

Märkimise eesõiguste ost ja müük käib LHV internetipangas samamoodi, nagu seal kaubeldakse aktsiatega: vali menüüst „Aktsiate ost-müük“, kirjuta sümbolilahtrisse märkimisõiguste sümbol (täpsustamisel) ning määra soovitud kogus ja hind nagu tavaliselt. Kui leidub sobiv ostja või müüja, toimub tehing ning uus omanik saab kasutada aktsiate märkimise eesõigust.

Märkimise eesõiguste turu volatiilsust aitab illustreerida graafik 2019. aasta septembrist, mil LHV Group sarnaselt sellele aastale kaasas aktsiakapitali läbi õiguste. Nagu ka käesoleval aastal, kestis toonagi märkimisõigustega kauplemine kaks nädalat.

Graafiku tulbad väljendavad vasakpoolsel skaalal märkimise eesõiguste käivet ja küünlad parempoolsel skaalal hinnaliikumist.

Aktsiate märkimine

LHV aktsiaid saab märkida 15.–29. septembrini 2021. LHV Panga kliendile on see ilma teenustasuta.

Aktsiate märkimise korralduse saab edastada LHV internetipanga jaotises „Raha kasvatamine“ -> „Väärtpaberite märkimine“. LHV mobiilipangas pole võimalik aktsiaid märkida.

Investor võib esitada märkimiskorralduse ka suuremale kogusele aktsiatele kui sellele, millele tal on eesõigus. LHV Group tagab talle märkimise eesõiguste ulatuses märgitava koguse aktsiaid. Juhul kui kõik märkimise eesõiguste omanikud aktsiaid ei märgi, jagatakse enam märgitud osa aktsiad proportsionaalselt nende investorite vahel, kes on märkinud eesõigustest rohkem aktsiaid.

NB! Ilma märkimise eesõiguseta aktsiaid märkivate investorite märkimiskorraldusi ei täideta.

Näiteks oletame, et aktsionäril A on 200 märkimise eesõigust, kuid ta on esitanud korralduse 300 aktsia märkimiseks. Talle tagatakse 200 aktsia omandamine. Ülejäänud 100 aktsiaga osaleb ta proportsionaalses jaotuses.

Jens Veende on LHV maaklertegevuse praktikant.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.

Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.

Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast AS-i LHV Group aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate ostmiseks. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mis on heaks kiidetud Finantsinspektsiooni poolt ja avalikustatud aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval. Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis.
Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon